Värme från 100% förnybar energi

  • 100% Förnybar
  • Långsiktigt hållbar
  • Lokal

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.

emblem2017Tbild emblem2017

Vad är fjärrvärme?

Istället för att varje hus på egen hand ska leverera värme så får den med fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning, vårt kraftvärmeverk eller ett värmeverk. Så egentligen är inte värmen så fjärran som det låter eftersom den är lokalt producerad. I vårt kraftvärmeverk eldar vi dessutom bara biomaterial som annars hade gått till spillo men som nu istället blir till värme. All vår värme kommer från förnybar energi.

Den stora fördelen med fjärrvärme för kunden är att det sköter sig självt. Det är tryggt och enkelt med fjärrvärme. I ett kraftvärmeverk hettas vattnet upp för att sedan sprida värme till de hus som är uppkopplade på fjärrvärmenätet. I huset finns sedan en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare. Fjärrvärmecentralen för en villa är inte mycket större än ett badrumsskåp och det är inget som fastighetsägaren sedan behöver sköta.

När det heta vattnet gjort sitt i huset så har det svalnat av och leds tillbaka till kraftvärmeverket. Men på väg tillbaka kan det fortfarande göra nytta, som till exempel göra gågatorna runt Salas torg isfria på vintern. När vattnet sedan är tillbaka på kraftvärmeverket så värms det upp på nytt för att återigen ledas ut på fjärrvärmenätet.

 

Kan jag få fjärrvärme?

För att se om du har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet tar du kontakt med SHEs försäljning