Vanliga frågor

Här nedan har vi sammanställt svaret på många av det vanligaste frågorna. Hoppas de kan hjälpa till i dina funderingar.
Saknar du svaret på någon fråga är du självklart välkommen att höra av dig, antingen via formuläret på vår kontaktsida, via telefon, mail eller varför inte genom ett besök på vårt kontor.

Prisbelönt service med lokal personal

Lightbulb Black

Mycket väl godkänt i kundnöjdhet

Lightbulb Black

Nära till hands

Lightbulb Black

Lokal och nationell kännedom

EL

Vad är grön-el?

Grön-el är el som produceras av förnybara energikällor, oftast vattenkraft, vindkraft och biobränsle.

Vad är bäst, fast eller rörligt elavtal?

Med ett fast elpris betalar du samma pris/kWh (kilowatt-timme) under hela avtalsperioden. Med ett rörligt elpris så justeras priset varje månad efter el-marknaden. Vad som är bäst för just dig och din anläggning beror på hur många kWh som förbrukas samt hur priserna ser ut när du tecknar ditt elavtal. Kolla gärna på våra historiskt rörliga elpriser och jämför mot det fasta elpriset. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp att jämföra priser. Här kan ni läsa mer om elpriser.

Hur fungerar effekttariffen?

Effekttariff innebär för dig som kund att du har större möjlighet att påverka dina kostnader genom att planera och styra ditt effektuttag. Effekttariffen innebär att vi under vardagar 07:00-19:00 tittar på de tre högst effektvärdena/månad och gör ett medelvärde av dessa. Detta medelvärde multipliceras sedan med kronor per kW. (Se priser och exempel under elnät-nätpriser). Vill man spara lite på sin elräkning kan man försöka flytta de stora effektuttagen(ex. tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare osv.) till helgen, eller mellan kl. 19:00-07:00 på vardagar, då det inte påverkar kostnaden.

Vad har jag för elavtal idag?

Om du inte har kvar underlaget på ditt elavtal så kan du enkelt se det på din faktura under ”elhandel” eller logga in på mina sidor”.

Hur långt är mitt nuvarande elavtal?

Om du inte har kvar underlaget på ditt elavtal så kan du enkelt se det på din faktura under ”elhandel”, där står det avtalsperiod med start och slutdatum för ditt aktuella elavtal eller logga in på ”mina sidor”.

Var kan jag se min förbrukning?

På ”mina sidor” kan du logga in och se din förbrukning, välj att se din förbrukning mellan månad, dag eller timme.

Vad händer när mitt elavtal löper ut?

Innan ditt elavtal löper ut får du ett brev av oss med information samt förslag på nya avtal. Om du inte svarar på detta brev som skickas ut så hamnar du automatiskt på ett ”tillsvidareavtal” med en månads uppsägningstid. Vi rekommenderar alltid att teckna ett elavtal då ett tillsvidareavtal oftast innebär en högre kostnad.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Om du har ett rörligt elavtal som är obundet så har du en månads uppsägningstid. Har du ett bundet elavtal så löper det tills avtalsperioden tar slut (Se avtalsperiod på din faktura), även där är det en månads uppsägningstid.

Jag ska flytta, kan jag flytta med mitt nuvarande elavtal?

Ja, du kan flytta med ditt nuvarande elavtal till din nya anläggning om din nya bostad har en dokumenterad förbrukning som är samma eller lägre än tidigare anläggning. Du kan även välja att avsluta ditt elavtal. Det tillkommer ingen brytavgift om ett elavtal avslutas pga flytt. För fullständiga villkor vid flytt, vänligen kontakta kundtjänst.

VÄRME

Jag har ett eget avtal gällande pris sedan tidigare, hur påverkas jag av den nya prismodellen?

Bindningstiden i ditt aktuella avtal gäller, efter bindningstiden kommer du omfattas av den nya prismodellen. Om du önskar gå över till den nya prismodellen trots bindningstid är du välkommen att kontakt oss så hjälper vi dig.

Jag är osäker på om jag är villakund eller företagskund?

Enligt de allmänna bestämmelserna i fjärrvärmelagen är definitionen för dessa följande:Villakund (Privatkund) = Privatperson som använder fjärrvärme för enskilt bruk. (En-och tvåfamiljsfastigheter enligt Skatteverkets definitioner)Företagskund (Näringsidkare) = Fjärrvärmen används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet till exempel samfälligheter och bostadsrättsföreningar. Om du som privatperson äger ett flerbostadshus klassas du som näringsidkare och blir därmed debiterad för din fjärrvärme enligt prismodellen för företag, samt att du får de avtalsvillkor som gäller för näringsidkare.

Vilka miljöfördelar har fjärrvärmen ifrån Sala-Heby Energi?

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från våra produktionsanläggningar. Dessa är flexibla och kan utnyttja olika skogsbränslen som annars inte hade kommit till användning. Detta sparar på naturens resurser.

Var kan jag se min förbrukning?

På ”mina sidor” kan du logga in och se din förbrukning, välj att se din förbrukning mellan månad, dag eller timme.

Vad påverkar fjärrvärmepriset?

Omkostnader för biobränslen, avfallshantering, underhåll utav produktionsanläggningar och fjärrvärmenät, personalkostnader, avskrivningar, elintäkter, finansiella kostnader, miljövillkor samt övriga produktionskostnader.

SOLEL

Hur fungerar skattereduktion för mikroproduktion?

Från och med 1 januari 2015 har du möjlighet att få 60 öre per kWh för den elsom matas in på nätet. Maximalt avdrag är 18 000 kronor per år.Elnätsbolaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har sedan en skyldighet att varje år lämna in en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket du har matat in på elnätet under året samt hur mycket du har tagit ut.Skattereduktionen gäller både för fysiska och juridiska personer.

Hur funkar solel?

Solcellerna omvandlar ljuset till likström genom lager av halvledande material -kisel. Genom att leda strömmen till en växelriktare kan likströmmen omvandlas till växelström, vilket är den ström som driverde flesta elektroniska utrustningar och som nyttjas i våra hushåll.

Investeringsstöd för solceller?

Investeringsstödet är ej längre tillgängligt för privatpersoner då stoppdatumet för ansökan var den 7 juli 2020.I höstbudgeten presenterade dock regeringen möjlig fortsättning av stödet med en nivå på 10 % för företag och offentliga aktörer.Från och med 1 januari 2021 kommer privatpersoner istället kunna få en solROT på 15 % på kostnaden för material och arbete. Istället för lång väntan på att få bidraget beviljat kommer avdraget göras direkt på fakturan.

ROT på installationen?

Ett alternativ till investeringsbidraget är att istället nyttja ROT-avdraget som privatperson.30 % av arbetskostnaden är avdragsgill och med arbetskostnad innebär det den del som hör till montage och elinkoppling. Det går dock inte att nyttja både ROT och investeringsbidraget.

Vad gör jag med min överskottsel?

Man har möjlighet att sälja sin överskottsel och måste då hitta en elhandlare som vill köpa in elen. Ersättningen varierar från bolag till bolag.Det finns också möjlighet att erhålla elcertifikat för sin produktion, antingen endast överskottet eller för hela produktionen.Från och med 2015 tillkom också möjligheten för ett dubbelt skatteavdrag för sitt elöverskott, det innebär att man får tillbaka 60öre/kWh. Detta hanteras på deklarationen och administreras således av Skatteverket.

Vad innebär det att vara mikroproducent?

Som mikroproducent är det huvudsakliga syftet att producera el för att spara energi. För att vara mikroproducent finns det några kriterier som ska uppfyllas:-Du köper fortfarande in mer el än vaddu producerar per kalenderår.-Effekten på din anläggning är högst 43,5 kW.-Ditt befintliga säkringsabonnemang är högst 63 Ampere

Vad är optimerare?

Optimerare är en liten enhet som placeras bakom panelen. Denna har flera olika egenskaper, bland annat tillåter den möjlighet till att se produktionen ner på panelnivå istället fören total produktion för hela anläggningen.Vidare möjliggör optimerare funktionen att kunna bryta spänningen på DC-sidan, något som annars inte är möjligt med ett strängväxelriktarsystem.Har du ett tak med många vinklar? Ett optimerat system kan då vara lämpligt eftersom dessa även tillåter en lite friare design. Man kan då montera panelerna i olika lutningar och riktningar och ända ha dem i samma sträng.

ALLMÄNT

Var kan jag se min förbrukning?

På ”mina sidor” kan du logga in och se din förbrukning, välj att se din förbrukning mellan månad, dag eller timme.

Varför får jag inte faktura varje månad?

Det kan vara så att anläggningen har kvartalsfaktura. Januari, februari och mars faktureras i april. April, maj och juni faktureras i juli. Juli, augusti och september faktureras i oktober. Oktober, november och december faktureras i januari.

När drar autogirot pengarna från mitt konto?

Pengarna dras alltid på fakturans förfallodatum, vi gör tre försök att dra pengarna. Här kan du fylla i en "autogiroblankett".

Kan jag ha e-faktura?

Ja, e-faktura beställer du enkelt via din internetbank. Då kommer fakturan direkt in på internetbanken där du kan betala den.

Kontakta oss om du har frågor som inte finns besvarade här