Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är 100% förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Elområden

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden, SE1-SE4, en uppdelning som dels ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och dels stimulera till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige.

Elen i Sverige

Idag produceras huvuddelen av all vattenkraftel i norra Sverige, medan det förbrukas mest el i södra Sverige. Det betyder att elen måste transporteras långa sträckor. Dessutom agerar Sverige genomgångsland för el från hela Norden. Det ställer nya krav på flödet av el genom landet.

Här kan du se vilket elområde och nätområde du tillhör.