Elområden

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden, SE1-SE4, en uppdelning som dels ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och dels stimulera till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige.

Varför ska din el komma från SHE?

Lightbulb Black

100 % förnybar el

Lightbulb Black

Vi arbetar aktivt för den gröna omställningen

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Elen i Sverige

Idag produceras huvuddelen av all vattenkraftel i norra Sverige, medan det förbrukas mest el i södra Sverige. Det betyder att elen måste transporteras långa sträckor. Dessutom agerar Sverige genomgångsland för el från hela Norden. Det ställer nya krav på flödet av el genom landet.

Här kan du se vilket elområde och nätområde du tillhör.

Allt du behöver veta om elområden

Har du fått frågan om vilket elområde du bor i när du ska teckna elavtal och känt dig som ett stort frågetecken? Ingen fara! Nedan reder vi ut allt du behöver veta om våra elområden i Sverige och varför de finns. Du kommer även kunna ta reda på vilket elområde du tillhör och vad det innebär för dina elkostnader.

I Sverige har vi fyra så kallade elområden som ska göra det enklare att föra statistik över hur behovet och konsumtionen av el ser ut i landet. Dessa fyra elområden togs fram av Svenska Kraftnät den 1 november år 2011 för att ge en tydligare bild av var stamnätet för el behöver byggas ut. De fyra elområdena kallas kort och gott för: elområde 1, elområde 2, elområde 3 och elområde 4. Genom att dela in landet på detta sätt är det lättare att se var det finns behov av högre elproduktion så att man kan möta förbrukningen i just det området. Om fler investerar i elledningar där behovet faktiskt är som störst kommer elen heller inte behöva transporteras lika långa sträckor.

Karta som visar de fyra elområdena

Vilket elområde i Sverige tillhör du?

Elområdena kallas också för elprisområden, då elpriserna varierar beroende på i vilken del av landet din bostad ligger placerad. Priserna sätts efter hur tillgång och efterfrågan ser ut och oftast blir det dyrare ju längre söderut man kommer. Det beror helt enkelt på att det i södra Sverige är underskott på produktion, men en högre efterfrågan av el än i resten av landet. I norra delarna av Sverige har man istället ett överskott på el och inte lika stor efterfrågan, vilket gör att elpriset oftast är som lägst där.

Funderar du nu över – vilket elområde tillhör då jag? För en grov överblick ligger elområde 1 och 2 i de norra delarna av Sverige och elområde 3 och 4 i de södra delarna. Oavsett var du bor kan du välja fritt mellan elbolag för leverans av el. Från oss på SHE kan du räkna med 100 % förnybar el som dessutom erbjuds till ett förmånligt pris. Detta tack vare att vi använder oss av det biobränsle som har lägst pris och störst tillgång för tillfället. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med att teckna ett så attraktivt elavtal som möjligt.

Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies