Mätarbyte

Många av er som bor i Sala och Heby kommuner är automatisk kunder hos oss, eftersom det är vi som äger, driver och underhåller elnätet i stora delar av kommunerna. Det ger oss många fördelar, till exempel att kunna hitta och genomföra lösningar för att du som kund själv ska kunna påverka din elkostnad på bästa sätt.
Lightbulb Black

Lokalt

Lightbulb Black

Långsiktigt

Lightbulb Black

Tillgängligt

El- och Värmemätarbyte

Under året kommer vi på Sala Heby Energi Elnät AB att påbörja ett stort projekt med att byta ut alla elmätare i hela vårt elnät samt delar av värmemätarbeståndet. Projektet kommer i ett första steg att påverka alla våra kunder som har en säkring som inte överstiger 63 A, vilket inkluderar alla som har lägenhetstaxa.

Varför skall vi byta din Elmätare/Värmemätare?

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, satt nya funktionskrav som skall vara på plats 1 Januari 2025 för framtidens elmätare. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare, så också vi på Sala Heby Energi AB. I samband med detta byter vi även vissa värmemätare då fjärrvärmemätarna tar in sina mätvärden via samma kommunikationsvägar som de nuvarande elmätarna. Inrapporteringsvägarna för fjärrvärmemätarna förändras på grund av elmätarbytet. Det leder till att vissa fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas tidigare än beräknat. Övriga värmemätare byts enligt ordinarie revisionstakt på 10 år.

Hd Wallpaper Gbca98a400 1920 700x467
Home Office G82c48b174 1920 700x467

Hur påverkar detta dig?

Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, du kommer fortsätta se din faktiska förbrukning. Varken den nya mätaren eller arbetet med att byta mätaren kommer att kosta dig något.

När kommer vi till ditt område?

Samtliga mätarbyten planeras att vara klara under fjärde kvartalet 2024.År 2020 Sala tätort

År 2021                            Heby, Saladamm
År 2022                            Björnarbo
År 2023                            Morgongåva
År 2024                            Västerbykil 

Att tänka på inför mätarbytet

Du som kund äger mätarplatsen och är ansvarig för att arbetet på mätarplatsen kan utföras på ett elsäkert sätt.

Mätarbytet ”boendeformer”
Beroende på vilket mätarbyte som ska göras och hur du bor kan du behöva vara hemma vid mätarbytet.

Bor du i lägenhet

– med elmätaren inne i din lägenhet behöver du vara hemma vid elmätarbytet.

– med elmätare i trappuppgång eller källare behöver du inte vara hemma vid mätarbytet. Vi kommer däremot att informera om att mätarbytet ska ske via lappning i trappuppgång. Under tiden vi byter din elmätare kommer din lägenhet vara strömlös.

Bor du i villa

– med elmätaren i mätarskåp utomhus behöver du inte vara hemma under mätarbytet, bara se till att det är fri väg fram till mätarskåpet.

– och har elmätaren inne i bostaden behöver du vara hemma under mätarbytet för att släppa in oss i bostaden.

– med fjärrvärme behöver du vara hemma vid bytet av fjärrvärmemätaren då den sitter inomhus, ofta intill fjärrvärmecentralen.

Mätarplatsens utformning

Vi ber dig plocka bort saker som blockerar mätaren. Tänk på att vi måste kunna stå framför mätaren vid bytet.  Läs mer om hur mätplatsen ska vara utformat här: Mätplatsens utformning

Hur lång tid tar bytet?

När vi byter din elmätare blir det ett kort elavbrott ca: 15min. Se därför till att all känslig elektrisk utrustning är avstängd under den tiden bytet sker.
Värmemätare tar ca: 30 min att byta under den tiden är fjärrvärmen avstängd.

Varför kan ni inte byta både el och fjärrvärme samtidigt?

Bytet av elmätare utförs av en elektriker och bytet av fjärrvärmemätaren utförs av en VVS-installatör. De arbetar i olika arbetslag, vilket medför att de inte kan byta mätarna samtidigt.

Patrick Tomasso 1NTFSnV KLs Unsplash 700x526

När får jag ny mätare?

När det är dags för mätarbytet kontaktas du av oss för närmare information. Det är viktigt att alla i familjen informeras.

Hur byter jag min bokade tid?

För att byta tid kontaktar du SHE Elnät Mätgruppen tel: 073-7657691. 

Kan ni byta plats på Elmätaren?

Vi kommer endast ha möjlighet att göra mätarbyten och har tyvärr inte möjlighet att utföra några mätplatsflyttar eller mätarskåpsbyten, detta hanteras via auktoriserad elektriker.

Utför ni säkringsbyte?

Vi har inte rätt att utföra några upp- eller nedskärningar i samband med mätarbytet, detta hanteras av en auktoriserad eltekniker.

Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies