Beställ fjärrvärme – nyinstallation

Med fjärrvärme får du en enkel, trygg och driftsäker leverans av värme samtidigt som du är klimatsmart.
I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.
Lightbulb Black

100% Förnybar

Lightbulb Black

Långsiktigt hållbar

Lightbulb Black

Lokal

Fjärrvärme – en investering för dig och miljön

Det är mycket att tänka på när man väljer uppvärmningsform till sitt hus. Kostnad, miljöpåverkan och driftsäkerhet vägs in. Vid installation av fjärrvärme gör du en bra investering både för dig själv och för miljön. Värmen vi levererar är dessutom producerad av 100% förnybar energi och är lokalt producerad.

Vi kan leverera fjärrvärme som en trygg och bekväm lösning, du får aldrig slut på varmvatten och din fjärrvärmecentral har hög driftsäkerhet och en lång livslängd.

Har mitt hus rätt förutsättningar för fjärrvärme?

För att man ska kunna ansluta sig till fjärrvärme krävs det att ditt hus har ett fungerande vattenburet uppvärmningssystem att koppla fjärrvärmen på. Har ditt hus istället direktverkande el krävs det att du konverterar ditt värmesystem till vattenburen värme.

Vattenfall Customer Girl Woman Man Kitchen Cooking 2021 700x463

Anslut till fjärrvärmenätet

Är du osäker på om ditt hus går att ansluta till nätet och vill lämna en intresseanmälan eller har ytterligare frågor kontakta SHEs försäljning

Är ditt hus redan anslutet till fjärrvärmenätet? Grattis!

Det du behöver göra nu är att kontakta oss för att teckna ett avtal.

Kontakta vår kundservice på melj: kundtjanst@sheab.se eller på telefon 0224-576 10

Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies