Letar du efter elnätet?

  • Snabb hantering
  • Tydlig utsättning
  • Kostnadsfritt

Den som skall gräva någonstans i marken måste förvissa sig om att man inte gräver av någon elkabel.

Kabelanvisningen är kostnadsfri men vi vill att du kontaktar oss i god tid innan du ska gräva!

emblem2017Tbild emblem2017

Kabelanvisning

Ska du gräva? Logga in här: Ledningskollen

Den som skall gräva någonstans i marken måste förvissa sig om att man inte gräver av någon elkabel. Sedan 2009 finns ett system där alla ledningsägare i hela landet tillsammans med Post- och telestyrelsen gemensamt gått samman för att förenkla hanteringen av kabel- och ledningsanvisningarna. Gå in på Ledningskollen och lägg in ditt önskemål om var du skall gräva. Du kommer då att bli kontaktad av SHE Elnät och få hjälp med kabelanvisning.

Vad kostar det?

Kabelanvisningen är kostnadsfri men vi vill att du kontaktar oss i god tid innan du ska gräva (minst 5 arbetsdagar). Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du inte begärt kabelanvisning och gräver av en elkabel.

Skada Elnät 250x125