Timspotavtal

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Varför ska din el komma från SHE?

Lightbulb Black

100 % förnybar el

Lightbulb Black

Inga fasta avgifter

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Varför timspot?

Med ett timspotavtal kan man själv inte bara styra sin förbrukning utan också påverka vilket elpris man får. Varje timme på dygnet har unika priser, dessa kan man följa på Nordpools hemsida. Från kl. 14 kan du se priser för nästkommande dag.

Du har möjlighet att hålla nere din elkostnad genom att styra din förbrukning till tider där elpriset är lägre. Till exempel tvätta och diska klockslag när du sett på Nordpool att priset är lågt. 

Priset du betalar räknas ut genom ett snitt av månadens alla priser och din förbrukning på respektive timme. Alltså om du kan hålla största delen av din förbrukning till billigare timmar så får du ett lägre snittpris. 

Våra timspotavtal är löpande utan bindningstid men med 1 månads uppsägningstid.

Elen från Sala-Heby Energi är självklart 100% förnybar. Vår el kommer från sol, biobränsle och vattenkraft sk EPD-el. Här kan du läsa mer om vår energimix.

Vi har inga fasta avgifter, ingen månadsavgift eller liknande, vilket innebär att om du gör en åtgärd för att spara elenergi får det 100-procentig genomslagskraft på din elkostnad

Var aktiv

Vi rekommenderar alla kunder att teckna elavtal då det är mer ekonomiskt fördelaktigt än att ha ett så kallat anvisat pris.

Bluewater Sweden 7EekldXjkw0 Unsplash 700x467
Kontakta oss om du har frågor