Fast elpris

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Varför ska din el komma från SHE?

Lightbulb Black

100 % förnybar el

Lightbulb Black

Inga fasta avgifter

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Varför fast pris?

Om du väljer ett avtal med fast pris betalar du samma pris/kWh (kilowatt-timme) under hela avtalstiden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Större trygghet

Med fast pris vet du vilket pris du har för dina förbrukade kilowattimmar (kWh) under hela avtalstiden.

Elen från SHE är självklart 100% förnybar. Vår el kommer från sol, biobränsle och vattenkraft sk EPD-el. Här kan du läsa mer om vår energimix. Vi har inga fasta avgifter vilket innebär att om du gör en åtgärd för att spara elenergi får det 100-procentig genomslagskraft på din elkostnad.

Vi rekommenderar alla kunder att teckna elavtal då det är mer ekonomiskt fördelaktigt än att ha ett så kallat anvisat pris.

Har du några andra önskemål eller är du ett företag och önskar en offert är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vattenfall Customer Detail Woman Hand Lamp 2021 700x467
Kontakta oss om du har frågor