Modern och energisnål belysning med hjälp av LED

  • Driftsäker
  • Energisnål
  • Hållbar

Bra belysning ger säkrare miljöer för invånarna, den bidrar även till att minska vår klimatpåverkan, då den ger mer ljus av mindre tillsatt energi!

emblem2017Tbild emblem2017

Gatubelysning

All gatubelysning i Sala Kommun är utbytt till intelligent LED-teknik.

Detta innebär att den dels är energisnål dels att armaturen larmar om något är fel.

Vi är ändå tacksamma om vi får vetskap om skador på stolpar och armaturer.

Led

Light Emitting Diode, eller lysdiod om man brukar kalla den på svenska.

Ni kan läsa mer om belysningen i dokumentet ”LED – Det vita ljuset

Felanmälan

Felanmälan på gatubelysningen görs via formuläret här intill eller på telefon 0224-576 22 (efter arbetstid på 021-351770.)

 

Gatubild Sala 700x404