Gatubelysning

Bra belysning ger säkrare miljöer för invånarna, den bidrar även till att minska vår klimatpåverkan, då den ger mer ljus av mindre tillsatt energi!
Lightbulb Black

Driftsäker

Lightbulb Black

Energisnål

Lightbulb Black

Hållbar

Modern och energisnål belysning med hjälp av LED

All gatubelysning i Sala Kommun är utbytt till intelligent LED-teknik. Detta innebär att den dels är energisnål dels att armaturen larmar om något är fel.

Vi är ändå tacksamma om vi får vetskap om skador på stolpar och armaturer.

Led

Light Emitting Diode, eller lysdiod om man brukar kalla den på svenska.

Ni kan läsa mer om belysningen i dokumentet ”LED – Det vita ljuset

Felanmälan

Felanmälan på gatubelysningen görs genom att kontakta vår kundservice eller på telefon 0224-576 00 (efter arbetstid på 021-35 17 70.)

Lasse Moller 4y0N8xUBsQs Unsplash 1 700x899
Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies