Värme från 100% förnybar energi

  • 100% Förnybar
  • Långsiktigt hållbar
  • Lokal

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från vårt kraftvärmeverk. Då vårt kraftvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer. Det tjänar både hushållen och miljön på.

emblem2017Tbild emblem2017

Service av fjärrvärmecentral

Fjärrvärmen levererar trygg och säker värme till ditt hus. Själva fjärrvärmecentralen är en teknisk installation i ditt hus som kräver regelbunden service och utbyte av förslitningsdelar.

 

Med förebyggande underhåll blir fjärrvärmen ännu mer driftsäker och ekonomisk. En anläggning med rätt underhåll blir billigare i längden vilket är en god anledning till att teckna ett serviceavtal för din fjärrvärmecentral. För att boka service av din fjärrvärmecentral kontakta vår kundtjänst eller läsa mer om fjärrvärmeservice hos vår servicepartner HESAB.