Om SHE

Varför ska din energi komma från SHE?

Lightbulb Black

100% förnybar

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Lightbulb Black

Vi är lokala, på nationell marknad

Sala-Heby Energi – den lokala kraften

Sala och Heby kommuner är inte bara delar av vårt företagsnamn. De flesta av oss som arbetar här både lever och bor i närheten. Det tycker vi känns tryggt, hoppas att du håller med. Vi är en lokal leverantör av el, värme och energieffektivisering. Välkommen till vår hemsida.
Sala-Heby Energi bildades 1973. Tittar vi bakåt ser vi ett företag som antagit en tydlig miljöprofil. Vi ser också hur ett produktföretag sakta förändrats med ambitionen att bli ett marknadsföretag – på kundens villkor. Vi har gått från fossila bränslen till  att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen.

IMG 0765 1 700x467

Koncernstruktur

Koncernstruktur 2022

Kort om SHE

  • Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades 1973
  • Den enda eldistributionsföreningen i Sala Kommun som valde att gå med i bolaget var Kilbo
  • Förutom Kilbo bestod det nya bolaget av Sala stads elverk, Heby Elverk , eldistributionsföreningarna Runhällen, Huddunge och Västerlövsta Norra (Västerlövsta Södra fr.o.m 1980)
  • 1972 hade Sala stads elverk 7090 abonnenter och omsatte 64 405 MWh
  • 1973 hade SHE 8608 abonnenter och omsatte 84 683 MWh.
  • Sala-Heby Energi AB org.nr 556601-2901

Välj ett elbolag med förnybar energi

All den el och värme vi på SHE levererar till hushåll runt om i landet består av 100 % förnybar energi. Vi vill kunna erbjuda ett hållbart och långsiktigt alternativ som lämnar så få avtryck på vår planet som möjligt. Sedan starten år 1971 har vi gått från att producera el på fossila bränslen till att helt kunna erbjuda både el och värme av 100 % biobränslen. Dessutom, bland annat, lokalt producerad i vårt eget kraftvärmeverk Silververket.

Vad är då egentligen förnybar energi? Ofta brukar man kalla el som är förnybart producerad för grön el, och kanske är det ett begrepp du hört talas om tidigare. Förnybar el kan komma från källor som vatten, vind, sol eller biobränslen. Alltså förnybara energikällor som hela tiden producerar ny energi i snabb takt. Dessa har inte lika stor negativ påverkan på miljön som exempelvis fossila bränslen eller kärnkraftverk och därför är vi stolta över att SHE-el kan kallas för miljömärkt el. Den el som du får levererad om du tecknar elavtal hos oss är antingen solel, miljödeklarerad el från vattenkraft (EPD-el) eller lokalt producerad el i vårt eget kraftvärmeverk med biobaserat bränsle.

Testcirkel
Foto Paneler 1 700x525

Vi levererar grön el av 100% förnybar energi

Biobränsle är ett samlingsnamn för de bränslen som tas fram med organiska material som energikälla. Det kan handla om växter eller delar av växter, slaktavfall eller slam från reningsverk. Ur detta kan man sedan utvinna energi i form av exempelvis etanol (flytande), biogas (gas) eller pellets och ved (fast). Detta är ett hållbart och bra alternativ för klimatet och miljön som kan hjälpa till att förse hushåll och byggnader med både värme och el. I vårt kraftvärmeverk Silververket har vi möjlighet att utnyttja det bränsle som för tillfället har bäst pris och störst tillgång för att hålla prisnivån låg för våra kunder. Detta gör det till ett attraktivt alternativ i förhållande till andra uppvärmningsformer, både för miljön och plånboken.

Teckna ditt elavtal hos oss på SHE och känn trygghet i alla de fördelar som kommer med miljövänlig el. Vi är ständigt på jakt att ta fram nya lösningar och metoder för att du som kund ska kunna vara med och påverka dina egna el- och värmekostnader.
Välkommen!

Några ansikten på SHE

SHE har ca 65 anställda som alla arbetar för att säkra ditt energibehov. Ofta möter du som kund någon av våra duktiga tekniker när de utför underhåll eller installationer. Nedan ser du några andra nyckelpersoner som du ofta möts av i telefon eller på andra typer av kundmöten, så som mässor och informationsträffar.  

Sala Heby Energi Portratt Foto Creative Mill W6A5711 Webb

Jeanette Andersson, Kundservice

Sala Heby Energi Portratt Foto Creative Mill W6A5730 Webb

Andreas Kassarp, Kundservice

Sala Heby Energi Portratt Foto Creative Mill W6A5722 Webb 1

Maria Dalfjord, Kundservice

Received 336831908568496 1

Ewa-Lisa Hellblom, Reception/Kundservice

SHE Personal Portra╠ett 2022 Foto Creative Mill W6A8644 Scaled

Håkan Carefall, VD

Sala Heby Energi Portratt Foto Creative Mill W6A5825 Webb

Ellinor Rosenberg, Ekonomichef

SHE Personal Portra╠ett 2022 Foto Creative Mill W6A8697 Scaled

Mattias Lagerwall, AO chef Värme

Sala Heby Energi Portratt Foto Creative Mill W6A5666 Webb

Per-Erik Johansson, Chef Försäljning/Projektledning

Sala Heby Energi Portratt Foto Creative Mill W6A5896 Webb

Andreas Ringvall, Elnätschef

SHE Personal Portra╠ett 2022 Foto Creative Mill W6A8616 Scaled

Mari Rydqvist, Säljare Elhandel

Sala Heby Energi Portratt Foto Creative Mill W6A5960 Webb

Nicklas Larsson, Säljare Solceller och laddboxar

SHE Personal Niklas Ahlm Foto Creative Mill 6360 2 Scaled

Niklas Ahlm, AO chef Elhandel

SHE Personal Portra╠ett 2022 Foto Creative Mill W6A8573 Scaled

Thomas Pettersson, Säljare Fjärrvärme

SHE Personal Portra╠ett 2022 Foto Creative Mill W6A8654 Scaled

Emma Liljefors, Chef Marknad och Kundservice

Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies