Varför ska din energi komma från SHE?

  • 100% förnybar
  • Prisbelönt kundservice
  • Vi är lokala, på nationell marknad

Sala och Heby kommuner är inte bara delar av vårt företagsnamn. De flesta av oss som arbetar här både lever och bor i närheten.
Det tycker vi känns tryggt, hoppas att du håller med.

emblem2017Tbild emblem2017

Om SHE

Sala-Heby Energi – den lokala kraften

Sala och Heby kommuner är inte bara delar av vårt företagsnamn. De flesta av oss som arbetar här både lever och bor i närheten. Det tycker vi känns tryggt, hoppas att du håller med. Vi är en lokal leverantör av el, värme och energieffektivisering. Välkommen till vår hemsida.
Sala-Heby Energi bildades 1973. Tittar vi bakåt ser vi ett företag som antagit en tydlig miljöprofil. Vi ser också hur ett produktföretag sakta förändrats med ambitionen att bli ett marknadsföretag – på kundens villkor. Vi har gått från fossila bränslen till  att år 2000 inviga vårt nya kraftvärmeverk där vi producerar både el och värme av 100 % biobränslen.

Toppbild Omshe2 700x346

Kort om SHE

  • Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades 1973
  • Den enda eldistributionsföreningen i Sala Kommun som valde att gå med i bolaget var Kilbo
  • Förutom Kilbo bestod det nya bolaget av Sala stads elverk, Heby Elverk , eldistributionsföreningarna Runhällen, Huddunge och Västerlövsta Norra (Västerlövsta Södra fr.o.m 1980)
  • 1972 hade Sala stads elverk 7090 abonnenter och omsatte 64 405 MWh
  • 1973 hade SHE 8608 abonnenter och omsatte 84 683 MWh.