Installationsanmälan fjärrvärmecentral

Är det dags att byta ut din fjärrvärmecentral eller är du rent av en blivande fjärrvärmekund?
Innan byte eller nyinstallation av en fjärrvärmecentral får påbörjas så måste en installationsanmälan göras till oss. Detta vill vi att du gör minst 14 dagar innan arbetet är tänkt att påbörjas.
Lightbulb Black

100% Förnybar

Lightbulb Black

Långsiktigt hållbar

Lightbulb Black

Lokal

Hur gör jag en installationsanmälan?

Använd formuläret som finns på denna sida. Ta gärna hjälp av den VVS firma som du har anlitat för att fylla i informationen. Vid eventuella frågor så går det även bra att maila eller ringa till oss.

Att tänka på

Är du fastighetsägare?

Då är du ansvarig för att installationen utförs enligt våra lokala regler. Vidare är det ditt ansvar att entreprenören följer Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser, dessa hittar du via länken längre ned på sidan. Skulle inte installationen godkännas vid slutbesiktningen, kan vi tvingas att avbryta fjärrvärmeleveransen till din fastighet.

Det är även ditt ansvar att:

Entreprenören som utför svets- eller lödarbeten på fjärrvärmenätet ska ha godkänd svetslicens, en kopia på denna ska bifogas i installationsanmälan, samt ska licens kunna uppvisas upp på plats.

Är du entreprenör?

 • Installationsarbete får ej påbörjas innan SHE har godkänt installationsanmälan.
 • Provtryckning anordnas av installatör.
 • Provtryckning ska ske med PN 16*1,4bar under 1 timmes tid, innan täthetskontroll påbörjas.
 • SHE ska meddelas 5 arbetsdagar före planerad provtryckning för medverkan och kontroll.
 • Provtryckningsprotokoll ska lämnas in till SHE.
 • FV-ventiler får ej öppnas innan SHE har godkänt provtryckningen.
Vattenfall Customer Girl Woman Man Kitchen Cooking 2021 700x463

Vad händer sedan?

När entreprenören anser sig vara klar med installationen så kommer SHE att ansluta energimätaren för extern mätvärdesinsamling. När detta är utfört så kommer våran tekniker att besikta anläggningen. Skulle det då finnas något att anmärka på så skickas detta till entreprenören för åtgärd. Eventuella anmärkningar ska åtgärdas inom 10 arbetsdagar.

Läs mer här:

Fjärrvärmecentralens utförande och installation

Installationsanmälan

  Fastighetsägarens uppgifter
  Installationsadress (om annan än ovan)
  Installationsdetaljer


  Installatör


  VVS-konsult

  Följande dokument skall bifogas:

  • Svetslicens för utförande entreprenör (licens skall även kunna uppvisas på plats).

  • Datablad för fjärrvärmecentral

  Gällande krav

  • Installationsarbete får ej påbörjas innan SHE har godkänt anmälan.
  • Provtryckning anordnas av installatör.
  • Tryck: PN 16*1,4bar under 1h.
  • SHE ska meddelas 5 arbetsdagar före planerad provtryckning för medverkan och kontroll.
  • Ventiler på FV-anslutningen får ej öppnas innan SHE godkänt provtryckningen.


  Jag godkänner behandling av mina personuppgifter enligt er GDPR-policy*

  Kontakta oss om du har frågor
  Inställningar för cookies