100% förnybar solenergi

  • Alltid förnybar
  • Ofta lokalt producerad
  • Långsiktigt hållbar

SHE köper gärna in överskottet från din solelanläggning!

emblem2017Tbild emblem2017

Teckna produktionsavtal

SHE ser väldigt positivt på utvecklingen och köper gärna in överskott av solel från producenter.

Är du mikroproducent enligt gällande regler och köper resterande del av ditt elbehov från SHE, betalar vi  Nordpools medelspotpris / mån + 5 öre/kWh exkl. moms. Här hittar du produktionsavtalet.

Kampanjerbjudande
Vi har nu ett kampanjerbjudande till alla nya kunder* som vill sälja sitt överskott av solel till SHE. Nya kunder erbjuds medelspotpris + 10 öre exkl. moms vid 1-års avtal. Här hittar du produktionsavtal för ny kund.

*Ny kund innebär att du ej har din produktionsanläggning hos oss idag.

Sala-Heby Energi AB:s villkor för köp av mikroproduktion