Teckna produktionsavtal

SHE köper gärna in överskottet från din solelanläggning!

Vi köper din solel!

Lightbulb Black

Flexibla lösningar

Lightbulb Black

Vi arbetar aktivt för den gröna omställningen

Lightbulb Black

Långsiktig partner

SHE köper gärna in överskott av solel från producenter

Är du mikroproducent enligt gällande regler och köper resterande del av ditt elbehov från SHE så kan du teckna Produktionsavtal Timspot

Bild Solceller Ny 700x460
Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies