Säkra elnät från SHE

  • Lokalkännedom
  • Driftsäkerhet upp till 99,9%
  • Snabb återställning

Många av er som bor i Sala och Heby kommuner är automatisk kunder hos oss, eftersom det är vi som äger, driver och underhåller elnätet i stora delar av kommunerna.

Det ger oss många fördelar, till exempel att kunna hitta och genomföra lösningar för att du som kund själv ska kunna påverka din elkostnad på bästa sätt.

emblem2017Tbild emblem2017

Felanmälan elsäkerhet

Om du är nätkund hos SHE och du får strömavbrott, kontrollera först om felet är på din anläggning genom att kolla mätarsäkring, gruppsäkring, eller om jordfelsbrytaren har löst ut. Hör gärna med grannar om dom också har avbrott.

Om felet är före dina mätarsäkringar ring:

0224-576 00 (arbetstid)

021-35 17 70 (efter kontorstid)

Skada Elledning

Om en säkring löser ut beror det på att strömmen som passerar genom ledningen är för hög, exempelvis vid en kortslutning. Säkringen förhindrar att det blir överhettning.

Innan säkringsbyte, stäng av elförbrukaren som säkringen skyddar.

Vid säkringsbyte och säkringen löser ut igen kan det vara något fel på utrustningen. Kontakta en elinstallatör.

Elsäkerhet

Jordfelsbrytare kan rädda liv! En jordfelsbrytare ger dig extra trygghet när du använder elapparater i våta utrymmen, utomhus, i garage m.m. eftersom den bryter strömmen om något fel inträffar.Kontakta en elinstallatör om du är intresserad av att installera en jordfelsbrytare.

Naturbild Webb 700x399