Rörligt elpris

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Varför ska din el komma från SHE?

Lightbulb Black

100 % förnybar el

Lightbulb Black

Inga fasta avgifter

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Varför rörligt pris?

Om du väljer ett avtal med rörligt pris får du ett elpris som följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nordpool. Ditt pris kan då både gå upp och ned under året.

Våra rörliga avtal är löpande utan bindningstid men med 1 månads uppsägningstid.

Elen från Sala-Heby Energi är självklart 100% förnybar. Vår el kommer från sol, biobränsle och vattenkraft sk EPD-el. Här kan du läsa mer om vår energimix.

Vi har inga fasta avgifter, ingen månadsavgift eller liknande, vilket innebär att om du gör en åtgärd för att spara elenergi får det 100-procentig genomslagskraft på din elkostnad

Var aktiv

Vi rekommenderar alla kunder att teckna elavtal då det är mer ekonomiskt fördelaktigt än att ha ett så kallat anvisat pris.

Bluewater Sweden 7EekldXjkw0 Unsplash 700x467
Kontakta oss om du har frågor