Rörligt elpris

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft eller solel.

Varför ska din el komma från SHE?

Lightbulb Black

100 % förnybar el

Lightbulb Black

Vi arbetar aktivt för den gröna omställningen

Lightbulb Black

Prisbelönt kundservice

Varför rörligt pris?

Om du väljer ett avtal med rörligt pris får du ett elpris som följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nordpool. Ditt pris kan då både gå upp och ned under året.

Våra rörliga avtal är löpande utan bindningstid men med 1 månads uppsägningstid.

Elen från Sala-Heby Energi är självklart 100% förnybar. Vår el kommer från sol, biobränsle och vattenkraft. 

 

Bluewater Sweden 7EekldXjkw0 Unsplash 700x467
Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies