VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MER


Felanmälan elleverans

Om du är nätkund hos SHE och du får strömavbrott, kontrollera först om felet är på din anläggning genom att kolla mätarsäkring, gruppsäkring, eller om jordfelsbrytaren har löst ut. Hör gärna med grannar om dom också har avbrott.


Om felet är före dina mätarsäkringar ring: 

0224-576 00 (arbetstid)

021-35 17 70 (efter kontorstid)


Om en säkring löser ut beror det på att strömmen som passerar genom ledningen är för hög, exempelvis vid en kortslutning. Säkringen förhindrar att det blir överhettning.

Innan säkringsbyte, stäng av elförbrukaren som säkringen skyddar.

Vid säkringsbyte och säkringen löser ut igen kan det vara något fel på utrustningen. Kontakta en elinstallatör.


Elsäkerhet

Jordfelsbrytare kan rädda liv! En jordfelsbrytare ger dig extra trygghet när du använder elapparater i våta utrymmen, utomhus, i garage m.m. eftersom den bryter strömmen om något fel inträffar.Kontakta en elinstallatör om du är intresserad av att installera en jordfelsbrytare.