Vi på Sala Heby Energi har erhållit Mycket Väl godkänt i Kundnöjdhet!

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens
samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar
inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket
bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som
kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår
utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier
framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering
i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens
genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål.
Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och
tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du
hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras
övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett
s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar
uppdateras. Idag genomför ett 40-tal energibolag, med inkluderande avfall som
affärsområde, Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid
benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för
de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör
Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag
kan själva välja att berätta om och/-eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd
Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd
Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd