Nya prismodellen - Företag

Under 2023 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme. På den här sidan hittar du all information för hur modellen kommer se ut för företag.
Lightbulb Black

100% Förnybar energi

Lightbulb Black

Långsiktigt hållbar

Lightbulb Black

Lokal

Prismodell för Företag

Den nya prismodellen ska i större utsträckning uppmuntra till effektiviseringar som leder till kostnadssänkningar både för dig som kund och för oss som leverantör. Fjärrvärme är bra för miljön och genom att använda fjärrvärme är du med och bidrar till en hållbar morgondag.

Foto Nr 16 1 700x467

Fjärrvärmelagen

Vi som fjärrvärmeföretag har en skyldighet att förhandla med en fjärrvärmekund som begär förhandling. Det innebär att vi som fjärrvärmeföretag ska:

  1. ange skälen för det avtalsvillkor som förhandlingen gäller,
  2. ge fjärrvärmekunden tillräcklig information för en bedömning av skäligheten av avtalsvillkoret, och
  3. försöka komma överens med fjärrvärmekunden om avtalsvillkoret.

 

Därefter har respektive part möjlighet att ansöka om medling hos en fjärrvärmenämnd om man inte kommer överens. Nämnden ska dock enbart fungera som medlare och kommer inte att pröva prisfrågor eller ge rekommendationer om priset.

Vinter
Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies