Nya prismodellen - Privat

Under 2023 kommer vi införa en ny prismodell för fjärrvärme. Genom att fjärrvärme är du med och bidrar till en hållbar morgondag.
Lightbulb Black

100% Förnybar energi

Lightbulb Black

Långsiktigt hållbar

Lightbulb Black

Lokal

Prismodeller - villor/privatpersoner

Som villa/privatkund hos oss erbjuds du ett val kring prismodell för fjärrvärme.

Standard Fjärrvärme är den nya prismodellen som infördes under 2023. Den består av två delar, en abonnemangsavgift (kr/månad) samt en rörlig energiavgift (öre/kWh) som har en säsongsvariation. Det här innebär att du som kund får en jämnare kostnadsfördelning sett över året. Det märks genom att det blir en något högre kostnad på sommaren och att topparna blir något lägre på vintern när det är kallt. Den här prismodellen passar dig som har full tillit till att SHE över tid ser till att producera ditt behov av värme på bästa sätt sett till ekonomi och miljö. Vår förhoppning är att den här typen av prismodell ska innebära mer förutsägbara utgifter för dig som kund och jämnare inkomst för vårt värmeverk. När vi inför en abonnemangsavgift (SEK/år) sänker vi samtidigt priset för det du förbrukar (SEK/MWh).   

Flexibel Fjärrvärme är den prismodell som SHE har haft det senaste 10 åren och kommer att finnas kvar för de kunder som har en mindre förbrukning på sin fastighet. Den prismodellen har en säsongsvariation. Det innebär en högre kostnad på vintern och en lägre kostnad på sommaren.

SHE Varme 2023 Foto Creative Mill MG 0379 700x467

Fjärrvärmelagen

Vi som fjärrvärmeföretag har en skyldighet att förhandla med en fjärrvärmekund som begär förhandling. Det innebär att vi som fjärrvärmeföretag ska:

  1. ange skälen för det avtalsvillkor som förhandlingen gäller,
  2. ge fjärrvärmekunden tillräcklig information för en bedömning av skäligheten av avtalsvillkoret, och
  3. försöka komma överens med fjärrvärmekunden om avtalsvillkoret.

 

Därefter har respektive part möjlighet att ansöka om medling hos en fjärrvärmenämnd om man inte kommer överens. Nämnden ska dock enbart fungera som medlare och kommer inte att pröva prisfrågor eller ge rekommendationer om priset.

Vinter
Kontakta oss om du har frågor
Inställningar för cookies