Nya prismodellen - Privat

Under 2023 kommer vi införa en ny prismodell för fjärrvärme. Genom att fjärrvärme är du med och bidrar till en hållbar morgondag.
Lightbulb Black

100% Förnybar energi

Lightbulb Black

Långsiktigt hållbar

Lightbulb Black

Lokal

Prismodell för villor/privatpersoner

Den nya prismodellen kommer bestå av två delar, en abonnemangsavgift (SEK/år) och en rörlig avgift (SEK/MWh). Det här innebär att du som kund kanske kommer få en något högre kostnad på sommaren men att de höga topparna kommer att jämnas ut när det blir kallt. 

Vår förhoppning är att den här typen av prismodell ska innebära mer förutsägbara utgifter för dig som kund och jämnare inkomst för vårt värmeverk. När vi inför en abonnemangsavgift (SEK/år) sänker vi samtidigt priset för det du förbrukar (SEK/MWh).   

Pressmeddelande 1 250x344
Pressmeddeande
Kontakta oss om du har frågor