Sala Heby Energi är en arbetsgivare som värnar lika mycket om dig som medarbetare som våra kunder.

  • Trygghet
  • Trivsel
  • Kundfokus
emblem2017Tbild emblem2017

Lediga jobb

Sala Heby Energi är en arbetsgivare som värnar lika mycket om dig som medarbetare som våra kunder. Vår frisknärvaro är hög och vi månar mycket om trivseln på jobbet. För vårt arbete har vi erhållit en guldmedalj i kundbemötande från våra kunder.

·         SHE ägs av Sala och Heby kommuner

·         Vi är knappt 60 anställd fördelade på 3 bolag.

·         Vår affärsidé är att vara en långsiktig modern hållbar energikoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner.

·         Vår omsättning uppgår till knappa 300 mkr.