Aktuellt

IMG 0765 2 Scaled

Svart rök ifrån kraftvärmeverket

Silververket i Sala drabbades av yttre störningar igår tisdag den 26 december och vi fick starta flera reservpannor för att fortsatt leverera fullgod värme. Tyvärr hade en av dessa pannor problem med luftflödet vilket ledde till att man  kunde se svart rök ifrån en av våra skorstenar. Problemet åtgärdades inom cirka 30 minuter och samtliga pannor är sedan dess driftklara. Alla våra pannor eldas enbart med förnybara bränslen.

Kontakta oss om du har frågor