Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Elens dag 23 januari

I och med pandemin har vi varit tvungna att hålla avstånd men tack vare bland annat elen har vi haft möjlighet att ändå vara nära. För med elen har vi kunnat hålla kontakten med de vi bryr oss om.