Aktuellt

Laptop 2557615 1280

Vill du bidra till en forskningsstudie?

USER-gruppen på Uppsala Universitet genomför just nu en studie om energirådgivning tillsammans med Sala-Heby Energi, Energikontoret i Mälardalen, samt Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala. Studien handlar om riktad information och rådgivning till hushåll och hur den uppfattats och vad den spelat för roll för den egna elanvändningen. Vi söker därför hushåll som fått energirådgivning under de senaste 18 månaderna. Om detta stämmer in på dig och du är intresserad av att ställa upp på ett kortare intervju över telefon, hör gärna av dig till Miriam Börjesson Rivera, på miriam.borjesson.rivera@it.uu.se

Kontakta oss om du har frågor