Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Kommunalråd Anders Wigelsbo invigde ny fjärrvärmeanläggning

I dag den 18 september invigde kommunalråd Anders Wigelsbo  den nya fjärrvärmeledningen  till Lantmännen Lantbruk i Sala. 

 SHE har tillsammans med Lantmännen Lantbruk i Sala i ett samarbete ställt om från användning av fossil eldningsolja för torkning av spannmål till fjärrvärme från biobränsle producerad vid Sala- Heby Energi AB värmeanläggning.

I och med övergången till torkning med fjärrvärme ersätts årligen 250 m3 olja med helt förnybar fjärrvärme baserad på biobränslen. I energimängd motsvarande det vad 125 villor gör av med på ett år.

-Det är oerhört glädjande att vi fick uppdraget av Lantmännen och fann en lösning som passar säger Tommy Jönsson Värmechef vid SHE. Lantmännen torkar spannmål i samband med skörd, dvs perioden 1 augusti – 15 oktober, när våra andra kunder inte använder så mycket värme. Det leder till att vi kan starta vårt kraftvärmeverk tidigare och förhoppningsvis även öka vår elproduktion. 

Invigningen avslutades med en lättare lunch i form av grillade hamburgare.