Aktuellt

Light G348204aea 1920

Påverkas din elkostnad?

En stor del av Europas elproduktion kommer ifrån gas och kol. De senaste månaderna har priset på dessa och på utsläppsrätter skenat, vilket leder till att elpriserna följer med upp. Den el som produceras här, räcker inte till för att täcka efterfrågan i Norden och därför är vi till viss del beroende av el ifrån Europa. Södra Sverige har drabbats hårdast av prisökningen men prisnivåerna i hela Sverige har påverkats.

Kärnkraft är en ständigt aktuell debatt men avvecklingen de senaste åren bidrar till att utbudet av el i södra Sverige har minskat. Elnätet i Sverige är utformat efter hur det sett ut historiskt, vattenkraft i norr och kärnkraft i söder. Det här leder till överföringsproblem i näten, som i sin tur gör att vi måste importera ännu mer el ifrån Europa.

De senaste åren har man satsat mycket på utbyggnad av vindkraft, vilket har gjort denna energikälla till en viktig spelare på energimarknaden. Bristen på vind har därför också påverkat priset. I slutändan är det tillgång och efterfrågan som styr även elpriset.

För er kunder förstår vi att utvecklingen den senaste tiden har varit, och fortsätter att vara, svår. År 2020 var elen billigare än på väldigt länge, vilket gör att höjningen i år känns ännu mer extrem. Om man har rörligt pris och vill följa utvecklingen, så kan man göra det på Nord Pools hemsida. Ditt pris baseras på det som kallas spotpris. Det är det pris som vi elhandlare köper in elen för från elbörsen och uppdateras timme för timme, ett dygn i taget.

Du som har ett elavtal med fast pris påverkas inte av svängningarna på marknaden, utan du betalar samma pris per kWh hela din avtalsperiod.

Om du har frågor kring din faktura så är du självklart varmt välkommen att kontakta oss.

 

A great part of the electricity production in Europe is generated from gas and coal. The price of these fuels, and the price of emission rights, have increased severely in the past few months. This causes the electricity prices to follow. Electricity produced here at home does not fill the demand in the Nordic countries, therefore we are dependent of imported electricity from Europe. The southern parts of Sweden are worst affected of the instable market, but the price level all over Sweden will face a shift upwards.

Nuclear power is a constant debate but fact is, without taking sides, that partly shutting down this production has left us with a dificit of electricity in the south parts of Sweden. The electricity network is designed for how production historically used to look like, hydroelectricity in the north and nulear power in the south. This leads to transmission problems in the electricity network, hence we are compelled to import more from Europe.

For some years now there has been a lot of effort put into expanding wind power production in Sweden, making this an important energy source in the domestic market. The lack of wind this time of the year also contributes to the high prices we are now facing. By the end of the day, supply and demand determine the price.

We understand that some of you customers will suffer from the shifts in the market. We had historically low prices at 2020 which makes this increase seem even more extreme. If you buy you electricity at a variable cost you can follow the price development on the website of Nord Pool.

If you have any concerns regarding your invoice, please do not hesitate to contact us.

Kontakta oss om du har frågor