Aktuellt

Solelpaneler med kraftvärmeverket i Sala som bakgrund

SHE blir uppmärksammade av Konsumentverket

I samband med en inventering av kommuners arbete för hållbar konsumtion kontaktade Konsumentverket,  Tommy Jönsson, värmechef på SHE Värme för att höra hur SHE arbetade med hållbar konsumtion.

I Konsumentverkets rapport kan du läsa hur SHE arbetar mot en hållbar konsumtion:

http://publikationer.konsumentverket.se/var-verksamhet/rapport-2017-8-inventering-av-kommuners-arbete-for-hallbar-konsu

Kontakta oss om du har frågor