Aktuellt

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Klagomålsinformation

En övervägande majoritet av de ca 140 elhandelsföretagen på elmarknaden har mycket få klagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, men det är stora skillnader. Nedan kan du se information om vilka företag som de 12 senaste månaderna har genererat flest klagomål i relation till hur många kunder de har. För att elhandlaren ska finnas med i statistiken krävs också att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå. Listan kommer framöver att uppdateras varje kvartal. Klagomålen på företagen i listan kan gälla allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när kunden byter elleverantör.

Här kan ni se vilka energiföretag Energimarknadsbyrån varnar för:

Bild Q3 Ny 002

 

Läs energimarknadsbyråns hela information här: Svarta listan

Kontakta oss om du har frågor