Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Taxehöjning elnät 2020-04-01

Vi beräknar, för att möta framtida samhälls- och myndighetskrav, att vi kommer att behöva göra investeringar med ca 20 MSEK/år de närmaste fyra åren. Detta medför, som vi redan informerade om förra året, att vi behöver höja elnätskostnaden under 2020. Därefter räknar vi med att inte behöva göra någon mer höjning de närmaste åren.

Nya priserna hittar du här: Prislista Elnät 2020-04-01