Aktuellt

Vy från gata - den lokala kraften

Vi har och tar ett stort samhällsansvar!

Vi tar i dessa tider säkerhet och trygghet på största allvar. Detta för att minimerar risken för våra medarbetare att insjukna i Corona och för att säkerställa att vi kan fortsätta att leverera el och värme till våra kunder.

Följande åtgärder har gjorts:

  • Våra kontor håller stängt för kunder och leverantörer.
  • Externa kontakter genomförs digitalt.
  • Vi som är på arbetet håller fysisk distansering.
  • De som kan och har möjlighet, arbetar hemifrån.
  • Vår servicepersonal åker direkt hemifrån ut på jobb när det är möjligt.
  • Vi har utökat städning och desinficering av ytor på kontor.
  • Vi har stängt kontrollrum för alla som inte har direkt arbete från dessa.
  • Vi har börjat använda pappershanddukar.
  • Vi följer hela tiden folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Att flera på arbetsplatsen smittas och insjuknar samtidigt är det vi vill undvika. Vårt arbete går därför ut på att minska risken för att smittas på arbetet, men även att ge medarbetare som befinner sig i en riskgrupp en säker arbetsmiljö. Om smittan, trots vårt förebyggande arbete, drabbar många medarbetare samtidigt har vi tagit fram planer på hur vi ska lösa kritiska arbetsuppgifter med en starkt reducerad arbetsstyrka. Inom Elnät samverkar vi även med andra elnätsbolag och hjälper varandra vid nöd. Ett tillfälle när det utnyttjades var under stormen Alfrida 2019 då en del av vår personal hjälpte till i drabbade elnät.

 

Med planer och arbete gör vi det som krävs för att fortsatt ha förmåga att leverera ström och värme till er.

Kontakta oss om du har frågor