Aktuellt

El- och Värmemätarbyte

Under året kommer vi på Sala-Heby Energi Elnät AB att påbörja ett stort projekt med att byta ut alla elmätare i hela vårt elnät samt delar av värmemätarbeståndet. Projektet kommer i ett första steg att påverka alla våra kunder som har en säkring som inte överstiger 63 A, vilket inkluderar alla som har lägenhetstaxa.

Elmätarbyte samt Värmemätare

Under året kommer vi på Sala Heby Energi Elnät AB att påbörja ett stort projekt med att byta ut alla elmätare i hela vårt elnät samt delar av värmemätarbeståndet. Projektet kommer i ett första steg att påverka alla våra kunder som har en säkring som inte överstiger 63 A, vilket inkluderar alla som har lägenhetstaxa.

 • Varför skall vi byta din Elmätare, Värmemätare
  Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, satt nya funktionskrav som skall vara på plats 1 Januari 2025 för framtidens elmätare. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare, så också vi på Sala Heby Energi AB. I samband med detta byter vi även vissa värmemätare då fjärrvärmemätarna tar in sina mätvärden via samma kommunikationsvägar som de nuvarande elmätarna. Inrapporteringsvägarna för fjärrvärmemätarna förändras på grund av elmätarbytet. Det leder till att vissa fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas tidigare än beräknat. Övriga värmemätare byts enligt ordinarie revisionstakt på 10 år.
 • Hur påverkar detta dig
  Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, du kommer fortsätta se din faktiska förbrukning. Varken den nya mätaren eller arbetet med att byta mätaren kommer att kosta dig något.

 

 • När kommer vi till ditt område
  Samtliga mätarbyten planeras att vara klara under fjärde kvartalet 2024.År 2020 Sala tätort

År 2021                            Heby, Saladamm
År 2022                            Björnarbo
År 2023                            Morgongåva
År 2024                            Västerbykil

År 2024                            Restmätare

Att tänka på inför mätarbytet

Du som kund äger mätarplatsen och är ansvarig för att arbetet på mätarplatsen kan utföras på ett elsäkert sätt.

Mätarbytet ”boendeformer”
Beroende på vilket mätarbyte som ska göras och hur du bor kan du behöva vara hemma vid mätarbytet.

Om du bor i lägenhet med elmätaren inne i din lägenhet behöver du vara hemma vid elmätarbytet.

Om du bor i lägenhet med elmätare i trappuppgång eller källare behöver du inte vara hemma vid mätarbytet. Vi kommer däremot att informera om att mätarbytet ska ske via lappning i trappuppgång. Under tiden vi byter din elmätare kommer din lägenhet vara strömlös.

Om du bor i villa med elmätaren i mätarskåp utomhus behöver du inte vara hemma under mätarbytet, bara se till att det är fri väg fram till mätarskåpet.

Om du bor i villa och har elmätaren inne i bostaden behöver du vara hemma under mätarbytet för att släppa in oss i bostaden.

Om du har fjärrvärme och bor i villa behöver du vara hemma vid bytet av fjärrvärmemätaren då den sitter inomhus, ofta intill fjärrvärmecentralen.

Se till att mätaren inte är blockerad

Vi ber dig plocka bort saker som blockerar mätaren. Tänk på att vi måste kunna stå framför mätaren vid bytet.

Hur lång tid tar bytet

När vi byter din elmätare blir det ett kort elavbrott ca: 15min. Se därför till att all känslig elektrisk utrustning är avstängd under den tiden bytet sker.
Värmemätare tar ca: 30 min att byta under den tiden är fjärrvärmen avstäng

Varför kan ni inte byta både el och fjärrvärme samtidigt

Bytet av elmätare utförs av en elektriker och bytet av fjärrvärmemätaren utförs av en VVS-installatör bytet utförs av olika arbetslag, vilket medför att vi inte kan byta el- och fjärrvärmemätaren samtidigt.

Användarmanual för STZ 131  1-fas elmätare

Användarmanual för STZ 351 3-fas elmätare

 

 • När får jag ny mätare
  När det är dags för ditt mätarbyte kontaktas du innan mätarbytet med närmare information. Det är viktigt att alla i familjen informeras.
 • Byta bokad tid
  För att byta tid kontaktar du SHE Elnät Mätgruppen 0224-57670 eller växeln 0224-57600
 • Byta plats på Elmätaren
  Vi kommer endast ha möjlighet att göra mätarbyten, och har tyvärr inte möjlighet att utföra några mätplatsflyttar eller mätarskåpsbyten, detta hanteras via auktoriserad elektriker.
 • Säkringsbyte
  Vi har inte rätt att utföra några upp eller nedsäkringar i samband med mätarbytet, detta hanteras av auktoriserad elektriker.

Kontakta oss om du har frågor