Aktuellt

Laddstolpe

Elladdning för hyresgäster

Salabostäder ordnar med laddplatser för hyresgäster

Salabostäder har märkt av en ökad efterfrågan efter laddplatser för elbilar och har under en period arbetat för att hitta en lösning som möter kundernas efterfrågan.  Nu inleds ett samarbete med Sala-Heby Energi för att erbjuda hyresgäster en möjlighet att ladda sin elbil. Detta kommer att bidra till att göra våra lägenheter än mer attraktiva säger Bernard Niglis, VD för Salabostäder AB.

SHE har tidigare satt upp publika laddplatser, men det räcker inte. Den mesta laddningen av elbilar kommer att ske vid hemmet och hälften av Sveriges befolkning bor i flerbostadshus. ”Med detta samarbete underlättar vi för de som bor i lägenhet att äga en elbil” säger Simon Hassan, affärsutvecklare på SHE. Det här är helt i linje med det SHE vill. Att skapa möjligheter för en hållbar energianvändning.

Erbjudanden kommer att ske områdesvis och baseras på efterfrågan. Det kommer inom kort skickas ut informationsbrev till Salabostäders hyresgäster. Intresserade som vill veta mer eller redan nu anmäla ett intresse uppmanas ta kontakt med Sala-Heby Energis kundservice.

För att ställa om till en hållbar energianvändning inom transporter erbjuder Sala-Heby Energi redan idag möjlighet till laddning av elbilar vid publika laddplatser i Sala och Heby. Elen som erbjuds är alltid 100 % förnybara från sol, vatten och det lokala biokraftverket. SHE erbjuder även möjligheten att tanka HVO från en publik mack på Fabriksgatan i Sala och under året kommer även en HVO mack att invigas i Heby. HVO är ett grönt alternativ till diesel som många lastbilar och bussar, men även personbilar gått över till för att värna om miljön.

Kontakta oss om du har frågor