Aktuellt

Money Gbeb490c48 1280

Elpriskompensation

Regeringen har beslutat om kompensation till de privatkunder som drabbats hårdast av vinterns höga elpriser. Stödpaketet ges för december 2021 till februari 2022 och är framtaget i olika nivåer baserat på hur hög hushållens förbrukning varit. Administrationen av ersättningen sköts av kundens elnätsbolag, i Sala- och Hebyområdet har de flesta hushåll Sala-Heby Energi Elnät AB som elnätsbolag.

– Vi har ungefär 5 000 kunder som kommer få elpriskompensation. Det är viktigt för oss att kunderna får sin ersättning så fort som möjligt och hoppas att återbetalningen ska kunna ske innan sommaren, säger Oscar Forsman, marknadsansvarig Sala-Heby Energi Elnät AB.

Alla berörda kunder kommer bli kontaktade med brev. Vi uppmanar därför för att aldrig lämna ut några kontouppgifter eller liknande över telefon på grund av risk för bedrägerier.

Uppdatering: 

Vi kommer börja betala ut kompensationen i form av en kreditering med start i maj. Alla kunder som är berättigade att ta del av kompensationen kommer få ett brev hem inom kort.

Kontakta oss om du har frågor