Aktuellt

Första Sida Niklas

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift är myndighetsavgifter som faktureras en gång per år. Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter. Det finns tre typer av myndighetsavgifter: Elsäkerhetsavgift: 12,75 kronor/år inklusive moms  (10,20 kr exkl moms). Elberedskapsavgift: 49 kronor/år inklusive moms (39,20 kr exkl moms) Nätövervakningsavgift: 5,44 kronor/år inklusive moms (4,35 kr exkl moms) (Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning). Myndighetsavgifter faktureras en gång per år och Sala-Heby Energi Elnät AB har valt att göra det på fakturan som kommer i marsmånad (för de med kvartalsfakturering kommer avgifterna på april månads faktura).

Kontakta oss om du har frågor