Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu

Aktuellt

Ett stort tack till alla kunder!

Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet vi kan konstatera att våra kunder har givit oss bästa betyg i kundundersökningen som genomförts under sommaren. Det innebär att vi är Bästa energikoncernen i Sverige 2019 och avser de 70-talet energibolag i Sverige som genomför Supportföretagets mätningar och som har minst 3 affärsområden i sin portfölj samt innehar ett koncessionsområde på Elnät om minst 10 000 uttagspunkter.
För mer information om Kundnöjdhetsundersökningen, kontakta: energi@supportforetaget.se