Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Ett stort tack till alla kunder!

Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet vi kan konstatera att våra kunder har givit oss bästa betyg i kundundersökningen som genomförts under sommaren. Det innebär att vi är Bästa energikoncernen i Sverige 2019 och avser de 70-talet energibolag i Sverige som genomför Supportföretagets mätningar och som har minst 3 affärsområden i sin portfölj samt innehar ett koncessionsområde på Elnät om minst 10 000 uttagspunkter.
För mer information om Kundnöjdhetsundersökningen, kontakta: energi@supportforetaget.se