Aktuellt

Diplom Bästa energikoncern 2019, mycket väl godkänd i kundnöjdhet,

Ett stort tack till alla kunder!

Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet vi kan konstatera att våra kunder har givit oss bästa betyg i kundundersökningen som genomförts under sommaren. Det innebär att vi är Bästa energikoncernen i Sverige 2019 och avser de 70-talet energibolag i Sverige som genomför Supportföretagets mätningar och som har minst 3 affärsområden i sin portfölj samt innehar ett koncessionsområde på Elnät om minst 10 000 uttagspunkter.
För mer information om Kundnöjdhetsundersökningen, kontakta: energi@supportforetaget.se

Kontakta oss om du har frågor