Aktuellt

Question Gf992c867a 1920

FAQ

Vad innebär regeringens kompensering för de höga elkostnaderna?

Än så länge vet vi inte exakt hur kompenseringen kommer se ut och hur det ska gå till. Som mest kan man få 6 000kr för en 3 månaders period. Så snart vi vet mer så kommer vi uppdatera med mer information.

Varför är elpriset så högt den här vintern?

Det är många faktorer som spelar in. En stor del av Europas elproduktion kommer ifrån gas och kol. De senaste månaderna har priset på dessa och på utsläppsrätter skenat, vilket leder till att elpriserna följer med upp. Den el som produceras här, räcker inte till för att täcka efterfrågan i Norden och därför är vi till viss del beroende av el ifrån Europa. Södra Sverige har drabbats hårdast av prisökningen men prisnivåerna i hela Sverige har påverkats.

Kärnkraft är en ständigt aktuell debatt men avvecklingen de senaste åren bidrar till att utbudet av el i södra Sverige har minskat. Elnätet i Sverige är utformat efter hur det sett ut historiskt, vattenkraft i norr och kärnkraft i söder. Det här leder till överföringsproblem i näten, som i sin tur gör att vi måste importera ännu mer el ifrån Europa.

De senaste åren har man satsat mycket på utbyggnad av vindkraft, vilket har gjort denna energikälla till en viktig spelare på energimarknaden. Bristen på vind har därför också påverkat priset. I slutändan är det tillgång och efterfrågan som styr även elpriset.

Hur påverkas jag som har fast elpris av prisökningarna?

Du som har fast elavtal påverkas inte av prisökningarna. Du betalar alltid lika mycket för elen du gör av med, oavsett vad som händer på marknaden.

Vad är bäst – fast eller rörligt avtal?

Det finns för- och nackdelar med båda typerna av avtal, vilken som passar just dig bäst är upp till varje person att avgöra.

Fast avtal innebär en trygghet då du betalar samma pris per kWh hela avtalstiden, oavsett vad som händer på marknaden. Nackdelen är att dessa avtal ibland kan vara lite dyrare sett över tid.

Rörliga avtal kan vara lite billigare i längden men du tar en större risk eftersom du direkt påverkas av svängningar på marknaden.

Vart kan jag se vilket elavtal jag har?

Du kan se vilket avtal du har idag antingen på en gammal faktura eller genom att logga in på Mina sidor. Du hittar avtalsinformationen under Tjänster -> Avtal.

Vad blev SHE:s rörliga elpris i december?

I december låg det rörliga priset på 251,8öre/kWh ink. moms.

Vart kan jag se hur mycket jag har förbrukat?

Genom att logga in på Mina sidor och sedan välja rubriken EL så kan du se din förbrukning.

Hur vet jag att min el är förnybar?

All el som köps genom oss på Sala Heby Energi är förnybar och produceras ifrån fossilfria källor. Den el som du får levererad om du tecknar elavtal hos oss är antingen solel, miljödeklarerad el från vattenkraft (EPD-el) eller lokalt producerad el i vårt eget kraftvärmeverk med biobaserat bränsle.

Vad är skillnaden mellan elhandelsbolag och elnätsbolag?

Ett elnätsbolag är det företag som äger och sköter ledningarna som elen transporteras i. Du kan inte välja vilket elnätsbolag du vill ha, utan detta styrs av vart du bor.

Elhandelsbolag är det företag du köper din el ifrån. Här kan du välja vilket bolag du vill och jämföra priser, eller till exempel välja ett bolag med enbart förnybar el.

Många företag är både elhandelsbolag och elnätsföretag men det innebär inte att du måste använda ditt elnätsbolag som elleverantör.

Kontakta oss om du har frågor