Aktuellt

Varmeverket Morgon Scaled

Fjärrvärmeavbrott Sala

Planerat avbrott på fjärrvärmeleveransen i Sala tätort onsdag den 25/10 kl. 07.30-14.00. Det är primärt centrum, västra och nordvästra delarna av Sala som drabbas. Orsaken till avbrottet är ett kopplingsarbete på kulvertnätet.

Kontakta oss om du har frågor