Aktuellt

Manipulation G8ac1c30a6 1920

Grönt vatten

Sala-Heby Energi kommer under våren färga vattnet i fjärrvärmeledningarna grönt för att kunna upptäcka eventuella läckage i fjärrvärmesystemet.  Metoden är väl testad på andra håll i landet och färgen är helt ofarlig för människor, djur och miljö.

Om ni med fjärrvärme upptäcker grönt vatten i kranen när ni spolar varmt, vänligen kontakta vår kundtjänst tel. 0224-576 10.

Kontakta oss om du har frågor