Aktuellt

Hallbarhet Fb

Hållbarhetsbesked för Värmeverksamheten

Sala-Heby Energi förser alltid våra kunder med 100% fossilfri värme och förnybar energi?
Nu är vi glada att ha erhållit ett hållbarhetsbesked ifrån Energimyndigheten för alla bränslen som går in till Silververket!
För att få ett hållbarhetsbesked krävs att vi har ett kontrollsystem på plats som säkerställer att de biobränslen som hanteras uppfyller hållbarhetskriterierna.
Vi kommer stolt fortsätta vårt hållbarhetsarbete, för er kunder och för miljön!
Här kan du läsa mer om vad hållbarhetsbeskedet innebär i detalj:

Kontakta oss om du har frågor