Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Hållbarhetsbesked för Värmeverksamheten

Sala-Heby Energi förser alltid våra kunder med 100% fossilfri värme och förnybar energi?
Nu är vi glada att ha erhållit ett hållbarhetsbesked ifrån Energimyndigheten för alla bränslen som går in till Silververket!
För att få ett hållbarhetsbesked krävs att vi har ett kontrollsystem på plats som säkerställer att de biobränslen som hanteras uppfyller hållbarhetskriterierna.
Vi kommer stolt fortsätta vårt hållbarhetsarbete, för er kunder och för miljön!
Här kan du läsa mer om vad hållbarhetsbeskedet innebär i detalj: