Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Information från värmen till boende i Morgongåva

Under hösten kommer vi att utföra ett byte av  stamledningar och servisledningar på Allévägen i Morgongåva. Det kommer påverka framkomligheten till viss del men vi hoppas ni har överseende. Arbetet beräknas vara klart i mitten på december.