Aktuellt

Miljö och Klimatförebild 2030

Länsstyrelsen har bildat ett Miljö- och klimatråd

Miljö- och klimatrådet har bildats för att samverka kring miljöfrågor i länet och för att skapa engagemang kring länets miljöfrågor på alla nivåer i samhället. Medlemmarna i rådet är företag och organisationer som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Visionen är att Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030. Vd Håkan Carefall representerar SHE i rådet,  dessutom finns flera medarbetare representerade i olika projekt.

Läs mer : Miljö- och klimatrådet

Kontakta oss om du har frågor