Aktuellt

IMG 20210215 202002 577

Ökade kostnader men även vinnare i ny taxastruktur

Från och med den 1 februari 2023 kommer en ny elnätstaxa träda i kraft som innebär en höjning av elnätsavgiften.

Förändringen påverkar kunderna som följer:

  • Lägenhetskunder får en ny fast avgift på 42 kr/månad ink. moms.
  • Övriga abonnenter får en energiavgift på 15 öre ink. moms per förbrukad kWh.
  • För solproducenter ökar nätnyttan från 6 öre till 15 öre, en märkbar förbättring mot tidigare för att främja småskalig produktion.

I alla andra avseenden ser taxan ut som tidigare. För en ”normalkund” innebär det en höjning på 250 kr/månad (räknat på eluppvärmd villa med 4 personer och förbrukning ca 20 000 kWh).

Anledningen till att Sala-Heby Energi Elnät AB väljer att lägga en fast avgift på lägenhetskunder istället för att höja den rörliga delen är förändrade direktiv, vilka börjar gälla år 2027. Man väljer därför att redan nu börja anpassa taxastrukturen mot detta.

– Det känns tråkigt att vi måste göra en höjning nu eftersom vi vet att våra kunder drabbas av höjda priser ifrån många håll. Tyvärr har vi fått förhöjda kostnader som vi inte kan påverka och efter noggranna analyser ser vi att vi inte har något annat val, säger elnätschef Andreas Ringvall

Bakomliggande orsaker till höjningen av taxan är kraftigt höjda kostnader som kan härledas till höjt pris på material och att det höga elpriset ökat SHE Elnäts kostnader mot överliggande nät så väl som för nätförluster. Inköp av el nästa år för nätbolaget väntas öka med 15 miljoner kronor.

För att fortsatt ha ett bra elnät och kunna möjliggöra framtidens effektbehov och energianvändande behöver SHE Elnät reinvestera ca 20 miljoner kronor per år i nätet. Under många år har taxan legat på en mycket låg nivå, vilket nu visar sig på likviditeten när marknadsläget förändrats drastiskt. Förändringen av taxan handlar inte om att öka företagets vinst utan att möjliggöra ett fortsatt stabilt nät för kunderna. Taxan ses över årligen och är reglerad för att säkerställa att bolaget inte tar ut en högre avgift än nödvändigt av kunderna.

 

För frågor kontakta vår kundtjänst, tel. 0224-576 10.

Kontakta oss om du har frågor