Aktuellt

IMG 0765 Scaled

Prishöjning Fjärrvärme 1/9

Sala Heby Energi genomför en extra höjning av fjärrvärmepriset med 4 % from 1/9 2022.

Driftingenjör på affärsområde Värme tillsammans med vice VD jobbar med att säkra upp det bränsle vi behöver för distribution av fjärrvärmeenergi efter sommaren. I det arbetet har vi snart gått i mål. Kriget i Ukraina har medfört kraftiga prisökningar kopplade till bränsle för transporter och sönderdelning av biobränsle, vilket spiller över på det biobränsle vi eldar. Vi har även sett en 65% ökning av priset på bioolja. Bioolja är ett bränsle vi använder vid störningar eller när det är riktigt kallt och våra fastbränslepannor, i vilka vi eldar flis och pellets, inte räcker till.

Utvecklingen var inget vi förutspådde när vi under år 2021 planerade för 2022 års fjärrvärmepris. Kostnadsökningen för kommande driftperiod är beräknad till 4.5 miljoner kronor. Styrelsen för SHE har därför tagit ett beslut att fr.o.m. 1 september 2022 öka fjärrvärmepriset med 4%. Kunder med fastprisavtal ligger kvar på sina avtalade priser hela avtalstiden.

Med tanke på den rådande situationen är det en prioriterad uppgift att säkra upp bränslet för kommande säsong och helst något år till, meddelar Håkan Carefall VD för Sala Heby Energi AB. Vi behöver ha tillgång till bränsle. Efterfrågan på fossilfritt bränsle kommer att öka och i den omgivningen behöver vi agera. Prisökningen är nödvändig för att kompensera för de ökade bränslepriserna och möjliggör en fortsatt säker värmeleverans till våra kunder.

Pressmeddelande Prishöjning Fjärrvärme

 

Kontakta oss om du har frågor