Aktuellt

Footer

SHE bygger ny fjärrvärmeledning i Heby

Nu påbörjas arbetet med förläggning av ny fjärrvärmeledning i Heby, med sträckning mellan Kyrkogatan och gamla Silon.

I projektet kommer en ny rundmatning att byggas för att förstärka leveransen och driftsäkerheten i det befintliga nätet och även för att kunna hantera anslutande av nya kunder och framtida expandering av nätet.

Det kommer innebära viss driftstörning på fjärrvärmeleveransen när dom nya ledningarna ska kopplas in, avbrottstiden kommer att göras så kort som det bara är möjligt, och vi ber er ha överseende med detta.  Planerat driftavbrott kommer att aviseras här på hemsidan med en veckas framförhållning.

Det kommer även under vissa perioder innebära begränsad framkomlighet i trafiken och för berörda i området under arbetets framdrift

Vi vill redan nu be om ursäkt för att arbetet kommer innebära vissa störningar och vi försöker minimera dessa så gott det går.

Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för omledning.

Detta är dels för din egen säkerhet, men också för att arbetet ska gå så säkert och smidigt som möjligt för dom som arbetar på området.

 

 

Schakt och Svetsarbeten planeras att vara klart senast i december 2023

Slutåterställning av ytorna sker vår-sommar 2024

Kontakta oss om du har frågor