Aktuellt

IMG 0765 2 Scaled

SHE bygger ny fjärrvärmeledning i Östervåla

Nu påbörjas arbetet med förläggning av en ny fjärrvärmeledning i Lillängen, med sträckning mellan Östervåla Sporthall och Östervåla skola.

I projektet kommer en ny större fjärrvärmeledning att byggas för att förstärka leveransen i det befintliga nätet och även ge utrymme för att i framtiden ha möjligheten att ta in nyanslutningar på fjärrvärmenätet.

 

Det kommer innebära viss driftstörning på fjärrvärmeleveransen när dom nya ledningarna ska kopplas in, avbrottstiden kommer att göras så kort som det bara är möjligt, och vi ber er ha överseende med detta.  Planerat driftavbrott kommer att aviseras här på hemsidan med en veckas framförhållning

 

Det kommer även under vissa perioder innebära begränsad framkomlighet i trafiken och för berörda i området under arbetets framdrift

Vi vill redan nu be om ursäkt för att arbetet kommer innebära vissa störningar och vi försöker minimera dessa så gott det går.

Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för eventuell omledning.

Detta är dels för din egen säkerhet men också för att arbetet ska gå så säkert och smidigt som möjligt för dom som arbetar på området.

 

Schakt och Svetsarbeten planeras att vara klart senast i december 2023

Slutåterställning av ytorna sker vår-sommar 2024

Kontakta oss om du har frågor