Aktuellt

Element 1

Senarelagd prismodellsförändring fjärrvärme

Vi annonserade under februari månad att vi den 1:a Maj hade för avsikt att genomföra en prishöjning och prismodellsförändring för privatpersoner och företag. Det är sedan det utskicket flera privatpersoner som begärt förhandling. I den förhandlingen påtalades en syn om orättvis prismodell för mindre förbrukare och att vi på SHE saknar kritisk information som måste finnas med i utskicket enligt fjärrvärmelagen. Det medför att vi är tvungna att skjuta fram förändringen som vi planerat för 1:a Maj.

Vad händer nu?

Du kommer att ha kvar samma pris som du har idag. Ingen förändring kommer att ske den 1:a Maj.

SHE kommer att arbeta vidare med ett nytt förslag till prishöjning och prismodellsförändring i linje med den kravställning som finns. Vi kommer inför denna förändring göra ett nytt informationsutskick 60 dagar innan den träder i kraft.

 Alla som har tecknat och anmält intresse utav att nyttja ett övergångsavtal kommer att ligga kvar på befintlig prisnivå och alla sådana avtal rivs upp.

Kontakta oss om du har frågor