Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Stor satsning på kraftvärmeverket i Sala

Under ett par år framåt kommer det satsas ca 130 miljoner kronor på renovering och uppgradering av Kraftvärmeverket i Sala. Läs mer om arbetet i Sala Allehandas artikel.

För mer information och frågor kontakta värmechef Tommy Jönsson tel: 0224-576 47, mejl: tommy.jonsson@sheab.se.