Aktuellt

Kraftvärmeverket med solpaneler i förgrunden

Stor satsning på kraftvärmeverket i Sala

Under ett par år framåt kommer det satsas ca 130 miljoner kronor på renovering och uppgradering av Kraftvärmeverket i Sala. Läs mer om arbetet i Sala Allehandas artikel.

För mer information och frågor kontakta värmechef Tommy Jönsson tel: 0224-576 47, mejl: tommy.jonsson@sheab.se.

Kontakta oss om du har frågor