Aktuellt

Vinter

Systemfel gav vinterpris på sommarmånad

Vi har uppmärksammat att det för April månad har debiterats fel pris för en stor del utav våra fjärrvärmekunder. April är en sommarmånad men pga ett systemfel så har den debiterats som en vintermånad. Detta är väldigt olyckligt och vi kommer att åtgärda detta på nästkommande faktura. Detta görs genom att nästkommande faktura räknar om faktura för april till det korrekta priset och mellanskillnaden betalas tillbaka i samband med fakturan för maj.

Kontakta oss om du har frågor