Aktuellt

Vinter

Systemfel gav vinterpris på sommarmånad

Vi har uppmärksammat att det för April månad har debiterats fel pris för en stor del utav våra fjärrvärmekunder. April är en sommarmånad men pga ett systemfel så har den debiterats som en vintermånad. Detta är väldigt olyckligt och vi kommer att åtgärda detta så snart som möjligt genom att korrigera mellanskillnaden på en kommande faktura.

Edit: Korrigering kommer på fakturan som skickas ut i juli.

Kontakta oss om du har frågor