Varför ska din el komma från SHE?

  • All el vi säljer är förnybar
  • Vi har inga fasta avgifter
  • Prisbelönt kundservice

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel. Välkommen till ett miljövänligt elbolag utan fasta avgifter.

Teckna elavtal nu
start-emblem1-img start-emblem2-img

Aktuellt

Vinterpris på effekttaxan 1 november-31 mars

Elnätskunder med effekttaxa får vinterpris på överföringsavgift från och med 1 november – 31 mars. Prishöjningen på effekttaxan skedde 1 april men blir mer kännbart när vinterpriset nu träder i kraft. Kunder som bor i villa och har effekttaxa kan påverka sin kostnad genom att försöka skjuta på sådan förbrukning som är möjlig från dagtid till kvällstid (19.00-07:00) eller till helger och röda dagar då det är helt kostnadsfritt att använda elnätet.

Överföringsavgiften beräknas på medelmånadsvärdet av de tre högsta effektvärden dagtid vardagar mellan 07.00-19.00.

Stora investeringar krävs för att framtidssäkra elnätet.

SHE Elnät fortsätter sitt arbete med att framtidssäkra elnätet. Från att ha legat på investeringsnivåer under 10 mkr per år investerades 2019 25 msek och i år har det redan investerats 17,5 msek. Investeringstakten är hög och nödvändig för att SHEs kunder även i framtiden ska ha ett tryggt och säkert elnät i ett förändrat klimat med möjlighet att använda el i en ökad utsträckning för att ladda fordon eller producera egen el.

För att skapa detta utrymme att har SHE Elnät AB behövt höja elnätstaxan 2019 och även senast i april 2020. Med de två större prisjusteringar vi genomfört tar vi in de pengar vi bedömer vi behöver för att göra planerade nödvändiga investeringar.