Aktuellt

Vinterpris på effekttaxan från 1 november

Elnätskunder med effekttaxa får vinterpris på överföringsavgift från och med 1 november – 31 mars. Kunder som bor i villa och har effekttaxa kan påverka sin kostnad genom att försöka skjuta på sådan förbrukning som är möjlig från dagtid till kvällstid (19.00-07:00) eller till helger och röda dagar då det är helt kostnadsfritt att använda elnätet.

Överföringsavgiften beräknas på medelmånadsvärdet av de tre högsta effektvärden dagtid vardagar mellan 07.00-19.00.

Stora investeringar krävs för att framtidssäkra elnätet.

SHE Elnät fortsätter sitt arbete med att framtidssäkra elnätet. Från att ha legat på investeringsnivåer under 10 mkr per år investerades 2020 ca 20 msek och i år har det redan investerats 20 msek. Investeringstakten är hög och nödvändig för att SHEs kunder även i framtiden ska ha ett tryggt och säkert elnät i ett förändrat klimat med möjlighet att använda el i en ökad utsträckning för att ladda fordon eller producera egen el.

 

Kontakta oss om du har frågor